سلام بر همه دوستان.

پیرو قولی که داده بودم تا لیستی از کتابهای مربوط به موضوع جامعه شناسی ادبیات را خدمتتان معرفی کنم ،خداوند را شاکرم که توانسته ام لیستی را در این زمینه تهیه کرده وامروز در این پست قرار دهم.لازم به یاد آوری است که لیست زیر مجموعه ای از کتابها و بعضا مجلات و مقالاتی را در بر می گیرد که بعضی از آنها بصورت کلی به موضوع بحث ما مربوط می گردد،نه بصورت مشخص ،شاید اثری هم زمینه فلسفی   ،یا ادبی ویا هنری داشته باشد و بصورت مستقیم به جامعه شناسی ادبیات و هنر نپردازد اما نوع مطالب و محتوی آن اثر بگونه ای باشد  که در این مورد نیز دارای فایده و کارکرد بوده باشد.نکته دیگر این است که این لیست همواره در حال افزایش و کمال خواهد بود وبسیاری از آثاری را که در   اینجا نیامده ولی به موضوع ما مرتبط است را بعدها می توانیم در این لیست قرار دهیم و بالطبع پیشنهاد و نظر بازدید کنندگان در این مورد یار و مددکار ما خواهد بود.بهر حال برگ سبزی است تحفه درویش

  ۱.آرون.ریمون..مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی . ترجمه ی باقر پرهام . تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی .1366 

۲.آریان پور . امیرحسین . جامعه شناسی هنر . تهران :دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران . چاپ سوم .1354

۳.آریان پور . امیرحسین .ایبسن آشوبگرای .(کاوشی در زمینه ی جامعه شناسی هنر ). تهران : نشر سپهر . 1348.

۴. آ شتیانی.منوچهر. جامعه شناسی معرفتی . تهران : طهوری . چاپ اول 1355

۵.اسکار پیت .روبر. جامعه شناسی ادبیات . ترجمه ی مرتضی کتبی . تهران : سمت . 1374.

۶. استروس.کلودلوی . مردم شناسی و هنر . ترجمه ی حسین معصومی همدانی .تهران :نشر گفتار 1372.

۷. اسکیدمور . ویلیام . تفکر نظری در جامعه شناسی . ترجمه ی احمد رجب زاده و دیگران .تهران : نشر سفیر 1372

۸.ایگلتون . تری . پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی . ترجمه ی عباس مخبر. تهران :نشرمرکز 1368

۹.احمدی . بابک . ساختار و تاویل متن . تهران: نشر مرکز 1372

۱۰.پاشا . ابراهیم .طرحی برای مطالعه ی هنر از دیدگاه جامعه شناسی . تهران :توشه . چاپ اول 1355

۱۱.ترابی . علی اکبر. جامعه شناسی ادبیات . تبریز : نوبل 1370

۱۲.تولستوی . لئون . هنر چیست ؟ ترجمه ی کاوه ی دهگان .تهران :امیر کبیر. چاپ هشتم 1372.

۱۳. جورج . امری . جورج لوکاچ .ترجمه ی عزت ا... فولادوند . تهران: مرکز نشر سمر.چاپ اول 1372.

۱۴.خرایچنکو. میخائیل . فردیت خلاق نویسنده و تکامل ادبیات . ترجمه ی نازی عظیمی .تهران :.نگاه 1364.

۱۵.دیچز . دیوید .شیوه های نقدادبی . ترجمه ی محمد تقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی. تهران : علمی .چاپ دوم 1369

۱۶.رضاقلی . علی .جامعه شناسی خودکامگی (تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش ) تهران: نی .1370

۱۷.رنجبر . احمد . هشت مقاله (اجتماعیات در ادبیات ). تهران :اساطیر 1372

۱۸.زرانا. میشل . ادبیات داستانی .رمان و واقعیت اجتماعی. ترجمه ی نسزین پروینی . تهران : فروغی 1368

۱۹.سارتر. ژان پل .ادبیات چیست ؟ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران : زمان . بی تا

۲۰.سلدون . رامان . راهنمای نظریه ی ادبی معاصر. ترجمه ی عباس مخبر. تهران :طرح نو 1372

۲۱.شفیعی کدکنی. محمدرضا. مفلس کیمیا فروش (نقد و تحلیل شعر انوری). تهران :سخن . 1372.

۲۲.شلر.ماکس. "جامعه شناسی معرفتی ماکس شلر و هاواندیکو و..." ترجمه ی رکسانا بهرامی تاش.نامه ی علوم اجتماعی . تهران : دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران . دوره ی جدید. ش (2) 1368 .

۲۳.شوکینگ .لوین.ل. جامعه شناسی ذوق ادبی . ترجمه ی فریدون بدره ای . تهران :توس .1373.

۲۴.عابدینی مطلق . کاظم. "منشا پیدایش هنر" .مجله نامه ی فرهنگ. ش (5 و 6). پاییز و زمستان 1370.

۲۵.فارق فلاح. غلام . موج اجتماعی سبک هندی .مشهد: ترانه .1374

۲۶.فروند . ژولین . جامعه شناسی ماکس وبر. ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر .تهران : نشر نیکان. 1362

۲۷.فیشر.ارنست. ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی . ترجمه ی فیروز شیروانلو. تهران : توس . چاپ سوم 1349

۲۸.کوزر .لوئیس . جامعه شناسی ادبیات . ترجمه ی معصومه ی عصام . تهران : دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.1353.

۲۹.کوهلر.اریش. "22 تز درباره ی جامعه شناسی ادبی " .ترجمه ی محمد پوینده .مجله آدینه . ش (98).بهمن 1373.

۳۰.گلدمن.لوسین. "جامعه شناسی ادبیات" .(دفاع از جامعه شناسی رمان) . ترجمه ی محمدپوینده . تهران : هوش و ابتکار.1371.

۳۱.گلدمن.لوسین. . "جامعه شناسی ادبیات". ترجمه ی محمدپوینده. مجله تکاپو . ش (5). آبان 1372.

۳۲.گلدمن.لوسین. .فلسفه و علوم انسانی . ترجمه اسد پور پیرانفر.تهران : جاویدان .1357.

۳۳.گلدمن.لوسین. .نقدتکوینی. ترجمه ی محمد علی غیاثی .تهران : بزرگمهر 1369

۳۴.گورین .ویلفرد.ال.و دیگران. راهنمای رویکردهای ادبی. ترجمه ی زهرا میهن خواه . تهران : اطلاعات 1370.

۳۵.لوکاچ . گئورگ. پژوهشی در رئالیسم اروپایی . ترجمه اکبر افسری . تهران : علمی و فرهنگی 1373.

۳۶.لوکاچ .جورج.جامعه شناسی رمان . ترجمه محمد جعفر پوینده . تهران :تجربه 1374.

 ۳۷.لوکاچ .جورج.معنای رئالیسم معاصر. ترجمه ی فریبرز سعادت . تهران : نیل 1349

۳۸.لوکاچ .جورج.نگرشی بر واقعگرایی.(بالزاک.استاندال.زولا).ترجمه ی آ.تبریزیان.تهران : ارمغان 1357

۳۹.لوکاچ . جورج و دیگران.ادبیات و اندیشه . ترجمه ی مصطفی رحیمی. تهران : زمان 1356

۴۰.مارکوزه .هربرت.بعد زیبا شناختی. ترجمه ی داریوش مهرجویی .تهران :اسپرک.1368

۴۱.میترا.(سیروس پرهام).رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات . تهران :نیل . چاپ پنجم.1352

۴۲.لیشتهایم . جورج .جورج لوکاچ . ترجمه بهزاد باشی . تهران :امیرکبیر 1351

۴۳.مصباحی پورایرانیان.جمشید. واقعیت اجتماعی و جهان داستان (جامعه شناسی هنر و ادبیات ) تهران : امیرکبیر 1358

۴۴.مومنی . باقر. ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه . تهران : شباهنگ .چاپ پنجم. 1357

۴۵.ولف. جانت.تولید اجتماعی هنر . ترجمه نیره توکلی . تهران :نشر مرکز 1367

۴۶.هاوزر . آرنولد. تاریخ اجتماعی هنر (چهار جلد).ترجمه ی امین موید . تهران : چاپخش .چاپ سوم 1372.

۴۷. هاوزر . آرنولد.فلسفه تاریخ هنر . ترجمه ی محمد تقی فرامرزی. تهران : نگاه 1363

۴۸.هاوزر . آرنولدو دیگران . گستره و محدوده ی جامعه شناسی هنر و ادبیات . ترجمه فیروز شیروانلو. تهران : توس  1355

 چنانکه در اول مطلب گفته شد این لیست بهیچوجه کامل نبوده ودر آینده تعدادی دیگر نیز به حضور شما دوستان  معرفی خواهد شد.  شاد و خرم باشید.     یاحق    


 

نوشته شده توسط عبدالصمد در یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ ساعت 19:37 موضوع مقالات | لینک ثابت